Savarin Restaurační kasa

 Hotelový a restaurační systém SAVARIN. 

Kvalitní a propracovaný restaurační program s mnoha funkcemi.

NOVINKA.

Do tohoto programu je zapracována sestava označující alergeny u jídel.

V softwaru je při zakoupení množství surovin, které je již označeno jako alergen.

Při vytvoření receptury se v sestavě alergeny automaticky zobrazí.

Při používání receptur máte tedy vždy přehled o alergenech v pokrmech. Sestavu je možné jednoduše vytisknout.

Evidencí tržeb, pohybů surovin s možnost odpisů rautů .

Systém vhodný i pro větší hotelová a restaurační zařízení s větší zátěží.

Moduly RECEPCE, REZERVACE STŘEDISEK, DOCHÁZKA, KASA, MOBILNÍ ČÍŠNÍK, SKLADY s odpisy zboží markováním jednotlivých položek, suroviny v recepturách i odtěžování rauty.

 pokladna Savarin

pokladna
obsah

SW, který pracuje na počítačové technice, jak na standardním PC s případnou programovatelnou klávesnicí,   tak i na specializovaných POS, které tuto klávesnici mají integrovánu. Program může být ovládán i přes dotykový display.

SW je certifikován i pro prodej ve Slovenské republice (povinné registrační pokladny, provoz PC/POS s fiskálním modulem)   a počítá s možností zavedení povinných pokladních systémů i v ČR.

Možnosti nasazení SW pokladna:

 • V restauraci – podporuje účtování na stoly, vedení otevřených účtů.
 • V hotelové restauraci – spolupracuje se SW systémem recepce a umožňuje zjistit, zda host bydlí na pokoji, má založený účet a zda má právo si nechávat připisovat útratu na účet (“ tzv. právo účtu“ )
 • V samoobslužném provozu – pokladna je aplikovatelná na provozy samoobslužných jídelen, stravovacích linek, bufetů, maloobchodního prodeje. Na rozdíl od restaurační nemusí obsluha otevírat účty. Po ukončení objednávky systém okamžitě vystaví účtenku a může zůstávat na stejném stole. Možnost otevření účtu na jiném stole zůstává zachována, takže lze účet hosta, u kterého se vyskytl nějaký problém, nechat rozpracovaný a mezitím na jiném stole inkasovat další hosty. Po vyřešení problému pak dokončit rozpracovaný účet.
 

Technické předpoklady:

PC / POS  (počítač nebo pokladní terminál postavený na bázi PC) s následujícími minimálními požadavky:

 • procesor Pentium 1GHz popř. rychlejší
 • paměť min 256 MB RAM
 • HDD s volnou kapacitou minimálně 500 MB – monitor s rozlišením 800 x 600 a vyšším – operační systém Windows verze 98 a vyšší

U POS doporučujeme konzultovat typ POSu, s ohledem na různé způsoby podpory programovatelné klávesnice a dalších periferních zařízení, jako čtecí zařízení čárového kódu, pokladní zásuvka, zákaznický display, …

Tiskárna na pásku (minimálně 40 znaků na řádek) se sadou českých znaků.

Doporučujeme:

U PC dotykový display (TouchScreen) nebo programovatelnou restaurační klávesnici   pro usnadnění práce číšníka a zefektivnění jeho práce – řádové urychlení zadávání objednávek, provádění inkasa.

Záložní zdroj napětí – tzv. UPS – dovoluje cca 10 minut po výpadku proudu pracovat na PC/POS,   dotisknout otevřené účty, sestavy, …

Kuchyňskou tiskárnu – umístěnou přímo v kuchyni u výdejního pultu. Číšníci nemusí s objednávkami   do kuchyně – zvýšení produktivity práce.

SLIP resp. GUEST CHECK tiskárnu pro tisk účtů na předtištěné formuláře (i s kopií) – zvýší   grafickou úroveň tištěných účtů – účet reprezentuje Váš podnik.

Příklady konfigurace:

A. PC s 15″ dotykovým LCD monitorem (TouchScreen), pro tisk účtenek je připojena SLIP tiskárna (vkládané samostatné účtenky s předtištěným logem) na paralelní port LPT1, v kuchyni je přes sériový port COM1 umístěna pásková tiskárna, kde systém tiskne objednávky – bony pro kuchaře a statistiky.

B. PC s 15″ LCD monitorem a programovatelnou klávesnicí, pro tisk účtenek je připojena termální pásková tiskárna (tichá, rychlá s možností tisku loga na začátku účtenky) na paralelní port LPT1, v kuchyni je přes sériový port COM1 umístěna pásková tiskárna, kde systém tiskne objednávky – bony pro kuchaře a statistiky.

C. PC s 9″ monitorem, pro tisk účtenek, objednávek i statistik je připojena na paralelní port LPT1 pásková tiskárna.

Možnosti napojení periferií:

 • peněžní zásuvka *)
 • zákaznický display *)
 • čtecí zařízení čárového kódu *)
 • čtecí zařízení magnetických karet *)
 • čtecí zařízení čipových karet *)
 • váha *)

*) Typ techniky a technické požadavky je nutno konzultovat s dodavatelem SW.

 

Bezpečnost systému:

Každý uživatel systému má přiřazeno heslo, na které jsou vázána práva přístupu    do jednotlivých částí SW a k vybraným funkcím.Správce systému tak může každému uživateli přiřadit potřebná práva pro výkon jeho funkcí. Těchto nastavitelných práv je kolem 40. Mezi ně patří například právo:

 • objednávky – zda může objednávat
 • vystavovat účtenky, inkasovat hosta
 • v případě inkasa – povolit jen určité typy plateb, např. jen hotovostní platby a platby kreditní kartou, fakturu a úvěry povolit jen provoznímu či majiteli
 • zjišťovat nevyřízené účty
 • zakládat rezervace
 • vystavovat účty s individuální slevou
 • tisk sestav denní statistiky
 • tisknout sestavy z archívu z předcházejících dnů
 • storno účtenky
 • storno objednávky
 • provádět denní uzávěrky
 • u každého uživatele je možno zadat rozmezí kódů (PLU), které má právoobjednávat a následně inkasovat

Při případném výpadku systému – například není-li použit systém zálohování proudu (UPS) a je   přerušena dodávkaproudu, může dojít k situaci, že poslední prováděná operace není dokončena.   V systému jsou zabudovány mechanismy, které zabrání poškození dat a návrat k poslednímu korektnímu stavu a   tím pak umožní nedokončené operace znovu legálně dokončit.

Je-li použita UPS a vypadne proud, systém umožní rychle vytisknout všechny otevřené   účty a obsluha může pokračovat v práci i po vybití baterie (cca 10 minut dle typu a stavu nabití) na základě    vytištěných podkladů.

Přihlášení do SW je možno přes klávesnici nebo pomocí jiných technických prostředků**),   jako magnetických, čipových karet, … . Použití čtecích zařízení k přihlašování obsluhy zvyšuje bezpečnost systému a jejich použití doporučujeme i přes zvýšenou cenu pořízení zařízení.

**) Typ techniky a technické požadavky je nutno konzultovat s dodavatelem SW.

 

Výběr z možností programu:

Prodej:

 • na stůl, případně i na židli (stolů 999, ke každému stolu 99 židlí, celkem tedy téměř 100 000 otevřených účtů
 • při práci s otevřeným účtem se vždy zobrazí objednané položky na příslušný stůl a židli, tedu i ty z předchozích objednávek
 • zobrazuje aktuální stav účtu
 • při markování lze připsat poznámku (dodatečnou informaci pro kuchaře – variantu úpravy objednávané stravy), která se pak tiskne na objednávce
 • při markování lze na základě času poskytovat automatické slevy – Happy Hour
 • při ukončení objednávky je možno rovnou vystavit účet. Režim inkasa u barového pultu nebo v samoobslužném, pultovém provozu, kde se obvykle nevedou otevřené účty, platba příchozího hosta bez obsluhy u stolu, …
 • možnost provádět storno objednávek (na základě oprávnění daného správcem SW – viz bezpečnost systému)
 • možnost rozúčtovat účet na více účtů – rozdělit společný účet celého stolu na dílčí, dle přání klientů
 • akce přesunu celého nebo části účtu na jiný stůl (host si přesedne k jinému stolu)
 • možnost sloučení účtů (host platí najednou více účtů společně)
 • lze tisknout předběžný účet – pro větší akce, kde si klienti přejí sledovat stav účtu
 • při placení účtu lze volit mezi různými typy plateb, jako hotovost, faktura, voucher, kreditní karta, zákaznické karty, hotelový účet (u hotelové verze restaurační pokladny)
 • účet lze vystavit i se slevou
 • možnost provádět storno účtenek (na základě oprávnění daného správcem SW – viz bezpečnost systému)
 • možnost provádět dotisk účtenek (na základě oprávnění daného správcem SW – viz bezpečnost systému)
 • uživatel má možnost si nastavit vlastní podobu „loga“ podniku, včetně adresy, telefonu, faxu a dalších např. reklamních textů

Uzávěrky a archív dat:

 • uzávěrka se sestává z tisku uzávěrkové sestavy a uzavření (vynulování) pokladny. V rámci dne je možno udělat i několik uzávěrek – dle provozních potřeb.
 • do archívu dat se automaticky ukládají data po provedení uzávěrky
 • velikost archívu omezena pouze kapacitou pevného disku, kde se ukládají data

Tiskove sestavy:

Sestavy, které je možno vypisovat dělíme na denní a za období:

 • denní sestavy obsahují data aktuálního dne do provedení uzávěrky
 • sestavy za období obsahují data již uzavřených dnů

Denní i sestavy za období lze tisknout jednu po druhé (výběr ze spektra cca 100 sestav), nebo souhrnně   na základě uživatelem definovaných kolekcí (skupin sestav) pro zobrazení/tisk.

Dále uvádíme výběr ze sestav, které lze zobrazit / tisknout ze systému SW pokladny:

 • tržba podle plateb, rastrů, objednacích míst, obsluhy, stolů, času
 • DPH celkem, podle plateb, rastrů, objednacích míst
 • prodaný sortiment podle rastrů, objednacích míst, číšníků, času, … . S možností omezení na vybraný sortiment a čas prodeje. Seznam sortimentu lze tisknout v nákupních i prodejních cenách
 • seznam nezaplaceného sortimentu
 • žurnálovou pásku
 • stornované účtenky – kontrolní funkce, brání zneužívání storen
 • stornované objednávky – kontrolní funkce, brání zneužívání storen
 • účtenky se záporným inkasem – kontroluje případné odmarkovávání
 • objendávky se záporným inkasem – kontroluje případné odmarkovávání
 • seznam objednávek
 • vystavené účtenky
 • seznam účtenek – včetně platby
 • vystavené předběžné účtenky, dotisknuté účtenky – upozorní na případné pokusy o zneužití tisků, dotisků
 • poskytnuté individuální slevy a jejich vyčíslení
 • přesuny objednávek mezi stoly
 • výčetka stravenek a poukazů
 • atd. …

Další:

SW je koncipován jak pro použití na jednotlivých PC/POS, tak i do počítačových sítí.

Data je možno přenášet i pomocí disket, flash disků nebo zaslat e-mailem – případ „odloučených“ provozoven mimo budovu centrály.

Systém zákaznických karet – stálí zákazníci mohou složit na účet určitou částku,  obdrží čipovou kartu, kterou se identifikují při placení účtu. Útrata hosta je pak odečítána z jeho   účtu. Případně může být na kartě definována procentuální sleva a  účet je pak po odečtení slevy uhrazen třeba v hotovosti.

Sazby DPH jsou uloženy ve formě číselníku. Je možno jednoduše změnit a přejít na  nové sazby fakticky ihned bez zásahů do SW.

Umí vytisknout „seznam“ kódů (PLU), který lze použít jako nápovědu na nástěnce u PC / POS.

Lze získat informace o otevřených účtech (položkově i celkové částky).

Způsob a místo tisku objednávek, sestav a účtenek je nastaven v konfiguraci tiskových výstupů   (uživatel má možnost měnit). Některé informace, které není třeba tisknout, například objednávky na bar,  který má „na sebe“ obsluhující číšník jsou směrovány do textových souborů a šetří se tak papír a tiskové hlavy tiskáren.

Tisky je možno směrovat na libovolnou lokální i síťovou tiskárnu (paralelní i sériovou).

Tiskové sestavy jsou včetně diakritiky, pokud tiskárna nemá sadu českých znaků, je možno tisk diakritických  znamének „odfiltrovat“.

Veškeré základní operace, které provedla obsluha systému se ukládají do protokolu o práci s  programem a je možno vysledovat činnosti obsluhy dle jednotlivých hesel a práv přístupu.

mobilní pokladna Savarin

mobilní pokladna

Rozšíření pokladního systému o mobilní pokladny Vám umožní přenést některé funkce pokladny   (objednávání, vyúčtování, …) přímo ke stolu, k hostovi.    Číšník pak sebou nosí mobilní zařízení s aplikací Mobilní pokladna, která bezdrátově komunikuje se   serverem na pokladně – „stolním“ počítači. Akce   (objednávky, storna, úhrady, …) provedené na mobilním   terminálu jsou ihned předány serveru a zapsány do pokladny.

Funkce mobilní pokladny:

 • příjem objednávky na konkrétní stůl nebo i židli. Pokud je v dosahu bezdrátové sítě zobrazí       aktuální obsah zvoleného účtu hosta. Vyhledání položku je možné pomocí PLU (čísla sortimentu),       názvu nebo výběrem přes rastry (skupiny zboží). K položkám lze připojit i poznámku, kterou lze vybrat       z poznámek zapsaných v číselníku, nebo zapsat novou. Příjem objednávek je možný i v off-line režimu, tedy mimo dosah sítě.        To Vám umožní objednávat např. i v salonku, sklepě, atd., které nejsou pravidelně v provozu a nemusí být       pokryty bezdrátovou sítí
 • storno objednávky. Z položek namarkovaných na zvoleném účtu můžete libovolné vybrat a ty pak stornovat
 • přesun sortimentu umožní převést vybrané položky z účtu hosta na jiný účet
 • úhrada účtu slouží k zaplacení vybraných položek účtu hosta. Druh platby je možné zvolit.       Podporován je i převod na účet hosta ubytovaného v programu Recepce.       Rovněž lze zvolit tiskárnu, na které bude vytištěna účtenka
 • signalizace síly signálu bezdrátové sítě
 • signalizace off-line režimu, pokud je mimo dosah sítě
 • zobrazení kapacity baterie
 • zobrazení přehledu požadavků, odeslaných i neodeslaných

sklady a kalkulace

sklady

HRMTZ a HRKALKUL

Tento program řeší evidenci skladového hospodářství firmy, evidenci tržeb na střediscích,   umožňuje práci s recepturami jídel a komunikaci s pokladnami.

Skladová část sleduje pohyb zboží na hlavním skladu a následně i pohyby na jednotlivých   odbytových a výrobních střediscích (kuchyně, výčep, vinárna atd.). Pohyby zboží   (příjmy, převody, spotřeba, …) se provádí zápisem dokladu. Skladové karty středisek jsou   vedeny v průměrované nákupní ceně, u odbytových středisek (bar, vinárna, …) i v prodejních cenách.   Zboží může mít několik prodejních cen (max.35), takže pokud je třeba, lze pro každé středisko vytvořit   samostatnou cenovou skupinu a nastavit jiné ceny. Samozřejmě program dovoluje provádění inventur   (položkově) a vyčíslení celkových rozdílů (položkově i korunově). Je připravena i možnost předávání   mezi směnami na střediscích, kdy podle předávací inventury program vypočte celkovou tržbu směny nebo   podle prodeje na pokladně vypočte stav zboží, který má být předán další směně.

Na skladovou část navazuje deník tržeb, který slouží k evidenci přijatých tržeb na jednotlivých   střediscích a tisku přehledů tržeb, jak pro jednotlivá střediska, tak i pro celou firmu. Tržby do   deníku lze zapisovat „ručně“, ale je-li připojen program Pokladna, jsou tržby   do deníku doplňovány automaticky při denní uzávěrce pokladny. K usnadnění práce s hotovostí je připravena    pokladna. Ta zakládá, eviduje a tiskne příjmové a výdajové pokladní doklady a hlídá zůstatek v pokladně.

Evidence skladů a tržeb je zastřešena deníky středisek, kde je možno získat výpis korunové   bilance střediska a provádět uzávěrky. Na výpisu jsou sumarizovány pohyby na skladu střediska   (příjmy, výdeje, spotřeba) a prodej na středisku (vyjádřený buď odpisem prodeje z pokladen nebo   součtem tržeb). Po přičtení těchto údajů k počátečnímu stavu se dopočítá konečný účetní stav.   Jsou-li zapsány inventurní zůstatky zboží, je spočítán skutečný konečný stav a vyčísleno   manko – přebytek. Po provedení uzávěrek jsou v novém období založeny skladové karty s   počátečním stavem, který odpovídá skutečnému stavu zjištěnému při inventuře střediska.   Data minulých období zůstávají zachována v „archívu“ a lze se k nim vracet, ale již bez možnosti provádění změn.

Další část programu slouží k tvorbě kalkulací jídel. Státní normy teplé kuchyně    jsou dodávány jako součást programu. Je možná tvorba vlastních receptur a   skládání pokrmů (hotových jídel) z již    vytvořených receptur, tisk ceníků jídel, statistik, hromadné přepočty cen apod. Ze zadaných receptur   a pokrmů umí normovat spotřebu surovin potřebných k přípravě nebo vytisknout jídelní lístek.   Tento modul úzce spolupracuje s částí skladovou, ze které přebírá nákupní ceny surovin při výpočtu   cen a následně umožňuje sledování spotřeby surovin dle prodeje jídel na POKLADNĚ. Z receptur je   pak možné vygenerovat výrobky (např. knedlíky, saláty, chlebíčky), které pak evidujete na skladových   kartách jako jakékoliv jiné zboží. Při výdeji těchto výrobků z kuchyně jsou automaticky dle receptury   rozbourány, z kuchyně jsou odepsány suroviny a např. do bufetu jsou již připsány hotové výrobky.

Modul pro kalkulace lze dodat i samostatně bez skladové části a ostatních modulů. Ztrácíte tím   ale vazbu na skladové karty, což znamená nastavování kalkulačních cen, jejich změny a ztrátu možnosti   odpisu prodeje na skladové karty a tím i kontrolu provozu v kuchyni.

Manažer pro řízení restauračních pokladen vytváří ceníky prodávaného sortimentu pro jednotlivé   pokladny a následně odepisuje ze skladových karet prodaný sortiment, který mu pokladny předávají   při denní uzávěrce. Další z funkcí je např. zjištění aktuálního stavu zboží na středisku, což    umožní provádění namátkových kontrol. Opět umožňuje statistiky, přehledy jako např. tzv. Zrcadlo   (seznam pro předání směny), které vytiskne počáteční stav zboží na směně, příjmy, výdeje, prodej   na pokladně a dopočítá stav zboží, jenž má být předán další směně.

Dále mohou být součástí programu některé nadstavbové moduly. Rauty (příprava hromadných akcí,   oslav, svateb apod.; spočítá průměr na osobu, celkové náklady, spotřebu surovin,…), Bufety   (evidence a vyhodnocení hotelových snídaní), Závodní stavování (tvorba a tisk týdenních jídelních   lístků, celkové náklady, průměrná cena porce, provařeno – nedovařeno, spotřeba surovin, …),    Objednávky (objednávky od odběratelů, dodavatelům, vystavení dokladu z objednávky, stav plnění   objednávek), nebo Liga dodavatelů (srovnání výhodnosti nákupů od různých dodavatelů).

Inventura baru? Žádný problém s Decibar

… v Savarinu!

Vážení uživatelé skladového systému Savarin,

rádi bychom Vám představili možnost, jak si výrazně zjednodušit, zpřesnit, zefektivnit a především zrychlit inventury barů (nápojů). Nabízíme Vám speciální inventurní váhu Decibar navrženou přímo pro tento účel a plně podporovanou v programu Savarin Sklady a Kalkulace. Nejde jen o váhu samotnou, ale o celý systém řešící inventarizaci stavů nápojů v načatých lahvích. Ostatně, posuďte sami:

Váha Decibar je kompaktní lehce přenosná váha, která v sobě obsahuje databázi běžně používaných láhví, včetně čtečky čárových kódů pro jednoduchou a rychlou identifikaci vážených láhví. Další láhve lze doplňovat v obslužném programu váhy. Váha má vnitřní akumulátor, takže několik hodin může fungovat i bez síťového napájení. Váha obsahuje najednou až tři nezávislé inventury, při zahájení nové inventury se vždy smaže nejstarší. Používání je velmi snadné a přímočaré:

Databáze nápojů

(předpřipravená)

Databáze obsahuje přes 1 400 položek -kompletní alkoholový sortiment největších výrobců jako jsou Granette & Starorežná, Stock, Karlovarská Becherovka, Rudolf Jelínek a dalších včetně distributorů zahraničních značek Brown-Forman, Remy-Cointreau, Pernod aj.
Identifikace láhve

(čárový kód EAN)

Váha obsahuje integrovanou čtečku čárových kódů. Načtením čárového kódu EAN z láhve si váha v databázi vyhledá informace o daném nápoji vč. hmotnosti balení (skla).

Případné další nápoje / láhve, které zatím nejsou obsaženy v databázi, lze doplňovat v obslužném programu váhy. Také výrobce databázi průběžně aktualizuje a doplňuje.

Zjištění objemu

(vážením láhve)

Po zjištění, o jakou láhev (nápoj, objem balení) dokáže váha ze zvážené hmotnosti vypočítat objem nápoje v načaté láhvi, tento zobrazit na kontrolním display a zapamatovat si…
Přenos do počítače

(např. v kanceláři)

… pro následný přenos do počítače. Během vlastní inventury váha není připojena, lze ji snadno přenášet např. mezi bary a napájena je z vestavěné baterie. Po dokončení inventury načtená data přenesete najednou do PC.
Načtení do Savarinu

(do Inventury Skladu)

Naměřené objemy = inventurní stavy lze snadno vložit přímo do Inventury v programu Savarin Sklady a Kalkulace!

Inventurní systém váhy Decibar můžete samozřejmě používat, i pokud nemáte program Savarin Sklady a Kalkulace, ale jen Savarin Pokladna. I tak Vám zásadním způsobem usnadní provedení fyzické inventury, jejíž výsledky lze uložit z obslužného programu váhy (mj. např. do Excelu). Samotná Savarin Pokladna nicméně neřeší nákupy zboží/surovin, stavy skladů atd., optimální je proto pro kompletní inventurní agendu využít Savarin Sklady a Kalkulace, které Vám automaticky porovnají načtené fyzické stavy se stavy v počítačové evidenci, vyčíslí manka a přebytky ve skladových i prodejních cenách atd. Nemáte-li zatím ke svým pokladnám pořízenu i skladovou evidenci, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám nabídneme řešení jejího doplnění.

Cena váhy Decibar vč. pravidelně aktualizované databáze nápojů / láhví:        14 990,– Kč + DPH

SW modul plné podpory váhy Decibar pro Savarin Sklady a Kalkulace:                 3 900,– Kč + DPH

Zvýhodněná cena kompletu (váha Decibar + modul pro Savarin Sklad):                17 490,– Kč + DPH

                   (= sleva na komplet 1 400,– Kč

Kontakt:

E:mail

levnakasa/zavináč/arzo.cz