Váhová inventura baru s databází lahví alkoholu.

Inventura baru? Žádný problém s Decibar v Savarinu!

Vážení uživatelé skladového systému Savarin,

rádi bychom Vám představili možnost, jak si výrazně zjednodušit, zpřesnit, zefektivnit a především zrychlit inventury barů (nápojů). Nabízíme Vám speciální inventurní váhu Decibar navrženou přímo pro tento účel a plně podporovanou v programu Savarin Sklady a Kalkulace. Nejde jen o váhu samotnou, ale o celý systém řešící inventarizaci stavů nápojů v načatých lahvích.

Více >>>>

Databáze surovin s označením alergeny

levnakasa

Restaurační software TRELL

od  1.3.2015. máme pro uživatele restauračního softwaru Trell

připraven sklad kuchyně s databází téměř 300 surovin s označenými surovinami alergeny.

Skladové karty můžete použít dvojím způsobem.

1: importovat do vašeho stávajícího skladu. Po zadání receptury máte již přímo k vytištění sestavu s alegeny.

2: použít odebraný sklad kuchyně k přípravě receptur.

Receptury můžeme dle vašeho požadavku do skladu dodat.

OBJEDNAT >>>>

Alergeny v potravinách a jejich označení v jídelním lístku

Alergeny v potravinách – povinnost jejich označení v restauracích

Dne 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.. Z nařízení vyplývá povinnost restauratérů informovat hosty o čtrnácti alergenech obsažených v podávaných potravinách.

S touto povinností souvisí pro restauratéry poměrně dost práce. Znamená to projít všechny receptury, najít v daném jídle alergeny a označit je na jídelním lístku.

Jen některé restaurační softwary ušetří pracovníkům v gastronomii práci a automaticky nabízí v sestavě tisk jídelního lístku s označením alergenů v návaznosti na recepturu.

Restaurační programy, které tisknou sestavy s alergeny v pokrmech ZDE >>>>